Bud från Mellby Gård 2019

Den 29 juli 2019 lämnade KappAhls majoritetsägare, Mellby Gård AB ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i KappAhl. Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 4 oktober kontrollerade Mellby Gård AB mer än 90 procent av aktierna i KappAhl. Den 7 oktober förklarade Mellby Gård AB erbjudandet ovillkorat samt att erbjudandet fullföljs. Mellby Gård AB meddelade vidare att de kommer att lösa in resterande aktier genom ett tvångsinlösenförfarande och verka för att aktierna i KappAhl avnoteras från Nasdaq Stockholm.

190729 Mellby Gårds pressmeddelande om offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier i KappAhl AB (publ.)

190729 KappAhls pressmeddelande om oberoende budkommitté

190802 KappAhls pressmeddelande om att den oberoende budkommittén utsett rådgivare

190820 Uttalande från den oberoende budkommittén i KappAhl med anledning av Mellby Gårds offentliga uppköpserbjudande

 

Länk till Mellby Gårds erbjudande till aktieägarna i KappAhl (välj länk "Bud KappAhl")

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com