Vårt hållbarhetsarbete kallar vi Responsible Fashion – mode med ansvar – och det omfattar hela vår verksamhet.