Warunki socjalne w krajach produkcyjnych

KappAhl ma do odegrania ważną rolę w rozwoju zrównoważonego społeczeństwa. Pracujemy blisko naszych dostawców, by móc kontrolować, czy prawa człowieka są przestrzegane względem pracujących w naszym łańcuchu produkcji. Dążymy do ciągłej poprawy warunków dla pracowników i środowiska.Produkcja KappAhl

Nasze ubrania szyją starannie wybrani dostawcy

Ponoszenie odpowiedzialności za ludzi uczestniczących w działalności KappAhl jest centralną częścią naszych prac na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdego dnia pracujemy nad wprowadzaniem długotrwałych zmian u naszych dostawców, dla pracowników i dla środowiska.

Za punkt wyjścia uznajemy fakt, że zarówno my, jak i inne podmioty z naszej branży, jesteśmy ważni dla krajów, w których produkuje się nasze ubrania. Nie mamy własnych fabryk, lecz pracujemy ze starannie dobranymi dostawcami.

Pozostaje nam dużo do poprawy. Na przykład Bangladesz, gdzie produkowana jest duża część naszej odzieży, boryka się z poważnymi problemami, takimi jak powszechne ubóstwo, wypadki podczas pracy czy ograniczone prawa kobiet. Chcemy wspomóc pozytywny rozwój, będąc na miejscu i pracując długofalowo.

Nie pomaga sama nasza obecność, ale nasz stosunek do panujących warunków – na przykład stawiamy wymagania dotyczące poprawy warunków pracy.

Podstawą tych działań jest nasz kodeks postępowania. To w nim zebraliśmy nasze wartości i wymagania stawiane naszym dostawcom i ich poddostawcom.

Stawiamy wymagania naszym dostawcom

Kodeks postępowania (pdf) jest częścią umowy ramowej z naszymi dostawcami i obejmuje takie zagadnienia jak zakaz pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci, wolność zrzeszania i organizowania się, zarobki i czas pracy oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ponadto dostawca zobowiązuje się przestrzegać naszych wymogów w zakresie etyki biznesowej i zwalczania korupcji.

Próbujemy pójść o krok dalej, ponieważ to nie kontrole prowadzą do ulepszeń. Znaczenie ma to, co zrobimy z ich wynikiem. Dlatego też dużą wagę przykładamy do prac monitorujących.

W razie zauważenia odchyleń od zasad naszego kodeksu postępowania dostawca zobowiązany jest sporządzić plan działań naprawczych zawierający informacje dotyczące odchylenia, sposób zaradzenia w sposób zrównoważony, czas przeprowadzenia działań naprawczych oraz dane osoby odpowiedzialnej ich realizację.

Uważamy, że pracownicy fabryk naszych dostawców powinni otrzymywać wynagrodzenie pokrywające nie tylko ich potrzeby podstawowe, a także otrzymywać zapłatę za przepracowane godziny.

Podstawą tych działań jest nasz kodeks postępowania. To w nim zebraliśmy nasze wartości i wymagania stawiane naszym dostawcom.

Jesteśmy na miejscu, by współpraca była bliższa

Mamy własne biura we wszystkich krajach, w których produkujemy duże ilości towaru — w Bangladeszu, Indiach, Chinach i Turcji. Łącznie pracuje w nich około 140 pracowników KappAhl.

Obecność na rynku lokalnym zapewnia możliwość bliskiej współpracy z dostawcami, dzięki której często możemy ich odwiedzać i prowadzić rozmowy.

Dzięki naszej obecności na miejscu:

  • Kilka razy do roku odwiedzamy naszych dostawców.
  • Dużą wagę przykładamy do wizyt monitorujących po naszych kontrolach w celu sprawdzenia i wspierania trwających działań ulepszających.
  • Dzielimy się naszą wiedzą i organizujemy szkolenia.

We współpracy z naszymi dostawcami mamy szansę zmienić warunki w dłuższej perspektywie. Im bliższa i bardziej rozległa współpraca, tym lepiej dostawca przestrzega naszych wymogów. Uważamy, że przestrzeganie przez dostawców naszego kodeksu postępowania powinno rozwijać się wraz z naszą biznesową relacją. Nam gwarantuje to jakość naszych produktów. Naszym dostawcom gwarantuje to miejsce pracy, z którego pracownicy nie będą chcieli odejść, a sprzedaż ich produktów będzie rosła.

Pracownikom gwarantuje to bezpieczniejszą pracę, lepsze warunki i sprawiedliwsze wynagrodzenia.

Wierzymy, że dzięki współpracy zapewnimy bezpieczniejsze warunki pracy.

Wielkie postępy projektu Accord

Od 2013 roku firma KappAhl uczestniczy w projekcie „Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh", który ma na celu zapewnienie stabilniejszego i bezpieczniejszego środowiska pracy milionom pracowników przemysłu włókienniczego w tym kraju. Do jego powstania bezpośrednio przyczyniła się katastrofa w położonej w okolicach Dhaki fabryce Rana Plaza w kwietniu 2013 roku. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest ponad 200 międzynarodowych przedsiębiorstw branżowych, związków zawodowych oraz organizacji pracowniczych.

Od chwili rozpoczęcia projektu przeprowadzono kontrole w ponad 1500 fabrykach, co zaowocowało dalekosiężnymi działaniami usprawniającymi. Usprawnienia polegają zarówno na poprawie wyposażenia pomieszczeń fabrycznych, jak i na przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu świadomości bezpieczeństwa wśród właścicieli i pracowników fabryk.

Ponoszenie odpowiedzialności za ludzi uczestniczących w naszej działalności jest centralną częścią naszych prac na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dlatego wierzymy w poprawę warunków pracy dla wszystkich.

Moda, z którą czujemy się dobrze

Make it feel right

Co roku kupujemy średnio ponad 12 kilogramów odzieży i tekstyliów. Ale co tak naprawdę ląduje w naszych szafach? W naszej serii programów Make it Feel Right dziennikarka Annika Leone dowie się, jak kupować odpowiednie ubrania, które są dobre dla nas i dla środowiska. Kliknij tutaj, aby obejrzeć wszystkie odcinki

Kontakt z nami

Zachęcamy do kontaktu z nami! Tutaj znajdziesz dane kontaktowe KappAhl.