Współpraca zapewniająca długoterminowe efekty

Współpraca jest niezbędna, aby przemysł tekstylny funkcjonował zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby znaleźć zasobooszczędne rozwiązania i promować lepsze warunki pracy, musimy nawiązać współpracę z innymi podmiotami w naszej branży.

Lepsze środowisko pracy w centrum zainteresowania

Na poziomie społeczeństwa wciąż wiele musi się zmienić w krajach, gdzie produkujemy naszą odzież. Z myślą o tym podpisaliśmy umowę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w budynkach w Bangladeszu Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Bierzemy udział w tym programie, aby stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy dla milionów pracowników przemysłu tekstylnego w tym kraju. Już od 2013 roku kontrolę przeszło ponad 1500 fabryk, gdzie trwają zakrojone na szeroką skalę prace udoskonalające.

Innym, ważnym dla nas partnerem jest Ethical Trading Initiative (ETI), stowarzyszenie przedsiębiorstw, związków zawodowych i organizacji-interesariuszy, którzy wspólnie pracują na rzecz lepszych warunków pracy pracowników fabryk. Jesteśmy członkiem tej organizacji od 2016 roku i zasady oraz cele ETI są w całości uwzględnione w naszych pracach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

”Poprzez obecność na miejscu i długoterminową pracę możemy pomóc wprowadzić udoskonalenia, które przyniosą realne zmiany.”

Większa przejrzystość dzięki wspólnym narzędziom

Nasza współpraca Sustainable Apparel Coalition (SAC) stanowi również element prac na rzecz zrównoważonego przemysłu odzieżowego. SAC, to organizacja, która dąży do tego, aby przemysł odzieżowy nie szkodził środowisku, lecz miał pozytywny wpływ na ludzi i społeczeństwa. Organizacja SAC opracowała narzędzie, Higg Index, umożliwiające mierzenie i ocenę efektywności zrównoważonego rozwoju dla dostawców i produktów, które przyniesie długoterminową poprawę dla pracowników fabryk, lokalnych społeczeństw i środowiska w duchu zrównoważonego rozwoju.

Mamy nadzieję i wierzymy, że SAC i Higg Index są w stanie wprowadzić rewolucję w przemyśle odzieżowym. Jako członek SAC, KappAhl zamierza wprowadzić to narzędzie do naszego sposobu pracy, co będzie między innymi oznaczało wprowadzenie zharmonizowanych wymagań wobec dostawców przez większość podmiotów w branży odzieżowej, większą wymianę danych oraz większą przejrzystość.

Jednym z celów organizacji SAC jest to, aby odzież i obuwie mogły mieć etykietę, gdzie w prosty sposób można by przeczytać, jak jego obecność na rynku wpływa na zrównoważony rozwój. Chodzi mniej więcej o oznakowanie podobne do oznakowań klasy energetycznej sprzętu gospodarstwa domowego. W ten sposób klient mógłby dokonywać świadomych wyborów i premiować przedsiębiorstwa odzieżowe działające w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

Mniejsze emisje dzięki naszej inicjatywie

Temperatura na ziemi szybko wzrasta – zbyt szybko – i zmiany klimatyczne wymagają, abyśmy wszyscy działali już teraz. Przemysł tekstylny odpowiada za mniej więcej 8% emisji na świecie. Większość emisji uwarunkowana jest wykorzystywaniem w procesie produkcji energii pochodzącej z paliw kopalnych.

To nie jest problem, który może rozwiązać jeden podmiot w przemyśle tekstylnym. Kluczem tutaj jest współpraca w celu uzyskania niezbędnego, masowego przejścia na korzystanie z energii odnawialnej.

W 2018 roku wspólnie z Peak Performance, H&M, Sustainable Fashion Academy i Elco powołaliśmy do życia organizację Stica, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Wszystkie szwedzkie firmy działające w przemyśle tekstylnym i odzieżowym mogą dołączyć do Stica, jeśli spełnią wymaganie zakładające założenie ograniczenia swoich emisji dwutlenku węgla o przynajmniej 30% do 2030 roku oraz wyeliminowania działań szkodzących środowisku na długo przed 2050 rokiem. Stica ma być tzw. „action learning network”, której członkowie współpracują w celu dzielenia się wiedzą i wdrażania rozwiązań, które przyczyniają się do ekologicznych zmian.

 

Szkolenia oszczędzają wodę

W 2010 roku uczestniczyliśmy w powołaniu do życia Sweden Textile Water Initiative, STWI. W ramach STWI szkolimy i wspieramy dostawców w procesie zmniejszania zużycia wody, energii i środków chemicznych podczas produkcji. Byliśmy inicjatorami tego projektu wspólnie z dwoma innymi przedsiębiorstwami odzieżowymi oraz organizacją Sida i Stockholm International Water Institute. Obecnie STWI zrzesza około trzydziestu szwedzkich przedsiębiorstw tekstylnych.

Sweden Textile Water Inititive działa w Chinach, Indiach, Bangladeszu, Turcji oraz Etiopii i dzięki jej działalności zrzeszeni dostawcy zmniejszyli zużycie wody o 11,5% rocznie. To ponad 520 milionów litrów wody, czyli tyle, ile codziennie zużywa ponad 3,5 miliona ludzi.

W ramach tego projektu szkolimy i wspieramy dostawców, pokazując im niedrogie sposoby działania, które są korzystne dla środowiska i szybko zwracają wyłożone nakłady. Naszą pracę dostosowujemy w zależności od wcześniejszej wiedzy dostawców i ich możliwości. Na pierwszym etapie wprowadzane są proste środki, takie jak naprawa nieszczelnych instalacji. Następnie przechodzimy do nieco większych projektów, takich jak np. wykorzystanie pary wodnej czy wymiana kosztownych generatorów na ropę. Na ostatnim, zakrojonym na największą skalę etapie szkolimy i wspieramy dostawców, tak aby potrafili myśleć perspektywicznie i inwestować w nowe technologie, gdyż te umożliwiają znaczące oszczędności wody i energii.

W rezultacie naszych działań zyskujemy także większe rozpropagowanie informacji: kierownicy fabryk i pracownicy, którzy nauczyli się, jak oszczędzać wodę, mogą wprowadzić wiele z tych rozwiązań również u siebie w domu oraz opowiedzieć innym w lokalnej społeczności.

”Dzięki działalności Sweden Textile Water Inititive zrzeszeni dostawcy zmniejszyli zużycie wody o 11,5% rocznie.”

Tutaj znajdziesz informacje na temat innych obszarów związanych ze zrównoważonym rozwojem, na których podejmujemy współpracę.