Lasten oikeudet

Haluamme, että lapset saavat olla lapsia. Emme hyväksy lapsityövoimaa ja teemme töitä sen eteen, että lapset saisivat oikeanlaiset lähtökohdat sekä tuotantomaissamme että täällä kotona.

Children in Indian village

KappAhl ei hyväksy lapsityövoimaa

KappAhl ei hyväksy lapsityövoimaa. Eettisessä toimintaohjeistossamme määrittelemme lapsityövoiman ILO:n yleissopimuksen nro 138 mukaan. Kehotamme kaikkia toimittajiamme laatimaan toimintaperiaatteita ja huolehtimaan siitä, että he ja heidän alihankkijansa eivät palkkaisi lapsia, joiden tulee käydä koulua.

Meillä on selkeä toimintamalli tilanteisiin, joissa jonkin toimittajamme havaitaan käyttävän lapsityövoimaa. Tavoitteena on löytää lapselle paras mahdollinen ratkaisu, jotta hän voi suorittaa koulunkäynnin loppuun.

Toinen tapa antaa tuotantomaidemme lapsille parempi tulevaisuus on auttaa heidän vanhempiaan. Teemme niin monin tavoin. Näkemyksemme mukaan vanhempien työoloilla on suuri vaikutus heidän lapsiinsa. Strategiamme on edistää tuotantomaissamme toimenpiteitä työn, paremman ympäristön, parempien työehtojen ja turvallisempien työpaikkojen mahdollistamiseksi. Sitä kautta voimme parantaa lasten elinoloja.

Yksi esimerkki on koulumme Dhakassa, missä köyhät, kouluttamattomat naiset saavat mahdollisuuden tekstiilialan koulutukseen ja sen jälkeen työpaikkaan. Toinen esimerkki ovat projektit, joihin osallistumme vähentääksemme toimittajiemme veden, kemikaalien ja energian käyttöä. Sitä kautta parannetaan myös tehtaiden lähiympäristön ihmisten oloja.

Kolmantena esimerkkinä ovat projektit, joissa olemme mukana, jotta puuvillan viljelijät oppivat viljelemään tehokkaammin. Niiden seurauksena lapsista tulee terveempiä eikä heidän tarvitse työskennellä yhtä paljon perheen viljelmillä.

Kaikki nämä toimenpiteet edistävät lasten mahdollisuuksia käydä koulua ja saada parempi tulevaisuus.

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen lapsuuteen.

Kaikki ovat erilaisia, mutta samanarvoisia

Ingela Arrhenius kids collection

Teemme yhteistyötä niiden maiden lastenoikeusjärjestöjen kanssa, joissa meillä on myymälöitä. Näitä ovat Bris Ruotsissa, Kors på Halsen Norjassa, Mannerheimin lastensuojeluliitto Suomessa ja Empowering Children Foundation, FDDS, Puolassa.

Esimerkiksi MLL:n Lasten-ja nuorten puhelin ottaa päivittäin vastaan puheluita ja viestejä lapsilta, jotka eivät ole tyytyväisiä itseensä ja jotka kokevat ympäriltään paineita olla tietynlaisia. Siihen haluamme muutoksen.

Tuomme monta kertaa vuodessa esiin järjestön tärkeää työtä, myymälöissämme ja muissa kanavissa. Kehotamme myös asiakkaitamme tukemaan heidän toimintaansa. Teemana on ”Olen hyvä tällaisena” Pitäisi olla itsestään selvää, että kaikki ovat samanarvoisia ja hyviä sellaisena kuin ovat.

Se, että kaikki lapset ovat samanarvoisia on meille itsestäänselvyys.

Muotia, joka tuntuu oikealta

Make it feel right

Ostamme joka vuosi yli 12 kiloa vaatteita ja tekstiilejä per henkilö. Mutta mitä oikeasti ostamme? Make it feel right ‑sarjassa Annika Leone selvittää, miten vaatteet saa tuntumaan hyviltä sekä itselle että maapallolle. Katso kaikki jaksot täältä.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä! Täältä löydät KappAhlin yhteystiedot.

Usein kysyttyä

Täältä löydät vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin liittyen kestävän kehityksen työhömme.