Käytämme kestävyystyöstämme nimeä Responsible Fashion (vastuullista muotia), ja työ käsittää kaikki toimintamme osa-alueet.